Archiv pro měsíc: Září 2015

Lokalizace virtuálních produktů hraje v současnosti významnou roli, a to zejména při účasti na národním internetovém trhu. Mnohé společnosti vynakládají nemalé úsilí na přiblížení svých produktů široké bázi mezinárodních klientů. Jedním ze základních pilířů úspěchu jsou překlady webových stránek nebo uživatelského rozhraní daného softwaru. Nekvalitní překlad může opět vyvolat zmatek a potenciálního zákazníka odradí. Naopak, kvalitní, srozumitelný, jednoznačný a přesný překlad zlepší celkovou uživatelskou zkušenost a spokojenost zákazníka.
Pokračování…


Pouze mužské kanceláře nebývají nejvábnějším místem k práci, je tam podle studií i více bakterií, a to až o desítky procent. Haldy papírů na stolech, se kterými uklízečka boj prohraje ještě než vůbec začne. Nepořádek v kuchyňce, který nikdo neuklízí právě proto, že je společná. Kancelář zvelebená nanejvýš nějakým plakátem. Pracovním prostorám spíše než přísné firemní regule obzvláště prospěje, když mezi zaměstnanci jsou i ženy. I ten nejzarytější bordelář si pak svého místa více hledí.
Pokračování…


České firmy začínají v oblasti budování a dodržování firemní kultury dohánět zahraniční společnosti. Za nejdůležitější aspekty přitom považují styl oblékání, kulturu pracovního prostředí a způsob komunikace v rámci firmy. 45 % českých firem považuje atmosféru na pracovišti a firemní kulturu za základ spokojenosti zaměstnanců. Inspirují se u zahraničních společností, které jsou důslednější. Na svébytné firemní kultuře si totiž zakládá až 70 % zahraničních a mezinárodních společností operujících v ČR. Nespokojení zaměstnanci a jejich vysoká fluktuace můžou mít fatální následky na podnikání.
Pokračování…


Kolem každého zvedání minimální mzdy se vedou bouřlivé diskuze. Odbory žádají, aby do roku 2018 se minimální mzda zvedla na 12.200 Kč. Firmy se brání, že kvůli zvedající se minimální mzdě budou muset propouštět. A zároveň pro velkou část zaměstnanců neplatí minimální mzda, ale tzv. mzda zaručená, která se odvíjí od podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce.
Pokračování…


Diskriminace na trhu práce kvůli pohlaví, rodinnému stavu nebo věku je u nás zakázána. Přesto jen 12 % účastníků ankety, kterou uspořádal pracovní portál Profesia.cz, nemá osobní zkušenosti s diskriminací v práci nebo při hledání práce. Největším hendikepem už není pohlaví jako dříve. Znevýhodněni jsou nyní padesátníci, lidé se zdravotními problémy a zaměstnanci s dětmi. Nejčastěji se tak Češi potýkají s diskriminací kvůli svému věku.
Pokračování…