I když máme dobré jazykové znalosti, přesto se při hledání práce vyplatí mít možnost spolehnout se na to, že potřebné materiály jsou bez vady. Jedná se například o profesní životopis, označovaný jako CV (z latinského curriculum vitae). Pokud chcete mít své cizojazyčné CV perfektní, je vhodné pro překlady textů použít agenturu. Profesní CV můžete také vystavit na webu, ideální je pro to sociální síť LinkedIn.

Formát profilu na LinkedIn prakticky odpovídá svou strukturou běžnému profesnímu životopisu a dokonce je možné z profilu životopis vyexportovat. Ideální strategie proto je průběžně udržovat aktuální podobu životopisu on-line na profesní síti a v případě potřeby vyexportovat aktuální verzi, kterou můžeme doplnit o údaje, které se specificky hodí k aktuálně poptávané pozici.

LinkedIn umožňuje mít profesní profil ve více jazycích. Vzhledem k tomu, že řada odborných míst vyžaduje znalost cizího jazyka (především angličtiny) a také vzhledem k tomu, že o obsazení takových míst mohou rozhodovat cizinci nebo HR pracovníci, pro které nemusí být čeština preferovaným jazykem, určitě se vyplatí mít profil i v angličtině.

V některých případech je nutné některé doklady předložit jako úřední, soudně ověřené překlady. Jedná se například o vysvědčení nebo potvrzení o absolvovaných kurzech nebo dosazené kvalifikaci. V takovém případě je nutné obrátit se na profesionální překladatelskou službu, která má oprávnění poskytovat překlady se soudním ověřením a která může vaše přeložené doklady opatřit příslušným kulatým razítkem.

Při uvádění osobních údajů na sociálních sítích, je nutná určitá opatrnost. Podle průzkumů renomované HR agentury se přibližně 35% uchazečů nedostane ani k pohovoru. A to z jednoho prostého důvodu – na LinkedIn nebo na dalších sociálních sítích (především Facebooku) jsou neúplné nebo nevhodné informace a fotografie.

Napsat komentář