24. dubna 2014 proběhl v Praze druhý ročník světového konferenčního maratónu Codess Prague 2014. V sídle českého Skypu se uskutečnila série workshopů, jejichž hlavním tématem byly ženy a informační technologie. Cílem konference bylo poskytnout ženám v IT oborech prostor pro sdílení zkušeností z oblasti, ve které stále dominují muži.

„Akce jako je Codess Prague 2014 pokládáme za výborný způsob, jak motivovat ženy zajímající se o informační technologie a podpořit jejich zájem o obor. Chceme ženám sdělit, že nepokládáme IT obor za výhradně mužskou záležitost a že si ceníme jejich přínosů v této oblasti. Ostatně, 13 % členů našeho týmu tvoří ženy, a většina z nich pracuje na významných pozicích a projektech s globálním dopadem,“ řekl Tomáš Vocetka, šéf Skype Czech Republic.

Rychlý průzkum ukazuje příčiny nezájmu

U příležitosti konání akce pořadatelé realizovali rychlý tematický průzkum mezi tisícovkou českých a slovenských respondentek. Cílem bylo zjistit, jaký zájem mají české a slovenské ženy o obor informačních technologií. Výsledky ukázaly, že jen 36 % českých žen se někdy zajímalo o možnost pracovat v informačních technologiích. Na Slovensku o studiu či kariéře v IT uvažovaly ženy ve 44 % případů. Nejčastější důvod, proč se ženy nakonec rozhodly pro jiný obor, je v obou zemích shodný: ženy se pokládají v oboru IT za nedostatečně talentované. V Česku takto odpovědělo 56 % dotázaných a na Slovensku 55 %.

Druhým nejčastějším důvodem mezi českými i slovenskými ženami je nezájem o obor IT jako takový. Informační technologie zcela nezajímá 24 % žen v ČR a 19 % žen v SR.

Napsat komentář