V práci trávíme více než polovinu života, takže by to ideálně mělo být místo, kde jsme spokojeni. Často se ale potkáváme s obtížnými situacemi. Odborná lektorka PaedDr. Olga Medlíková z týmu konceptu rozvoje interních vzdělavatelů Nášlektor.cz uvádí šest vybraných tíživých situací, se kterými se často setkáváme na pracovišti. Současně nabízí i rady, jak tyto situace překonat.

I. Propouštění

Organizační změny, „zeštíhlování“ firmy, změna majitele, neplnění povinností zaměstnanců. Propouštění je stresující situace, a to většinou pro obě strany. Někdy propouštění provází pláč, jindy výhružky nebo agresivní chování.
Vyplatí se řádná příprava, účast personality, nabídka kompenzace (odstupné).

II. Osobní zvyklosti

Jsou lidé, kteří velmi nahlas telefonují, jiní mají mimořádné nároky na prostor a „roztahují se“ se svými věcmi po širokém okolí, někdo nelibě voní svým kolegům třeba přehnaným množstvím parfému nebo naopak naprostým nedostatkem deodorantu, někoho zlobí kolegův návyk stále větrat.
Rozdíly v chování či návycích je třeba komunikovat přímo, ať se sporná situace vyřeší co nejdříve. Když to nepomůže, je vhodné požádat o spoluřešení manažera, ombudsmana nebo osobní oddělení, supervizora nebo konzultanta.

III. Vztah nadřízený–podřízený

Vztah nadřízený-podřízený má být založen na vzájemném respektu, vyjasněných kompetencích a komunikaci srozumitelné pro obě strany. Nadřízený potřebuje umět delegovat svým podřízeným a oni potřebují mít jasno, co a proč dělají. Manažer by měl za svými lidmi stát a podporovat je a oni zase nenechat šéfa „ve štychu“. Zodpovědnost je tu oboustranná.

IV. Jednání s agresivními partnery

stress-864141_800x800Agresivita je často projev strachu či nejistoty. Saháme k ní, když jsme v úzkých a běžné způsoby jednání nám selhaly. Někteří lidé jsou agresivní ze své podstaty, ale většinou jde o aktuální reakci na nezvládnutý podnět nebo stres v kanceláři.
Vůči agresivnímu jedinci lze použít omluvu, vysvětlování, překvapivé jednání, odchod, vstup třetí osoby. Je rovněž možné akgresivní reakci oplatit, ale zde je třeba jednat s velkou opatrností. Vyplatí se rovněž upozornit na důsledky agresivního chování a použít například slovního obratu „nebudu s vámi jednat, když na mě mluvíte tímto tónem“. Vhodné je také zajistit časový posun a navrhnout třeba pozdější setkání. Odpovídajíc prostředky volíme podle aktuálních možností a podle intenzity agrese.

V. Vztahy na pracovišti

Na pracovišti se setkáváme s různými úrovněmi vztahů: láskou, mimomanželskými poměry, manipulací, upozorňováním na chyby druhých, kariérismem nebo se vzájemnou pomocí. Žádoucí kolegiální vztahy zaslouží obdiv, ty nežádoucí vyžadují řešení. Tím může být třeba kvalitní teambuilding, stejně tak například týmový koučink. Technicky to mohou být rituály jako kuželky, karaoke, slavení narozenin, pracovní snídaně týmu nebo porady s koláčem nebo manažerské pohovory. Když se lidé znají jenom z elektronické komunikace, dokáže je stmelit třeba společný seminář nebo rotace či stáž na jiné pobočce.

VI. Zpětná vazba

Pracovat se zpětnou vazbou dokáže jeden asi člověk z deseti. Často je pociťována jako kritiku, a tu si kdekdo bereme příliš osobně osobně. Chybou je také vyjadřovat zpětnou vazbu příliš osobně, takže jejího příjemce spíše naštveme, místo aby si z ní vzal to dobré. Zpětná vazba má proto směřovat vůči věci (výkonu, projevu, situaci), nikdy ne proti člověku. Musí být konstruktivní a věcná, nikoliv zraňující a osobní. Řadě lidí totiž vadí spíše formulace než samotný předmět kritického sdělení.

Zdroj: kancelare.cz

Napsat komentář