Kolem každého zvedání minimální mzdy se vedou bouřlivé diskuze. Odbory žádají, aby do roku 2018 se minimální mzda zvedla na 12.200 Kč. Firmy se brání, že kvůli zvedající se minimální mzdě budou muset propouštět. A zároveň pro velkou část zaměstnanců neplatí minimální mzda, ale tzv. mzda zaručená, která se odvíjí od podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce.

Koho se týká zaručená mzda?

Nárok na zaručenou mzdu vzniká zaměstnancům v podnikatelské sféře, kterým jejich mzdové podmínky neupravuje kolektivní smlouva. „Jedná se tedy o většinu zaměstnaných lidí. Je potřeba neplést zaručenou mzdu s tabulkovými platy státních zaměstnanců,“ říká Jan Vaněk z účetní firmy Tigra. Pokud by si zaměstnanec chtěl zkontrolovat, na jakou mzdu má nárok, stačí si v přehledu vybrat obor a pak přiřadit profesi ke správné skupině.

Jaká je výše zaručené mzdy?

Jak již bylo zmíněno, profese jsou rozděleny do platových skupin podle různé namáhavosti. V první skupině jsou profese, které od zaměstnanců nevyžadují vlastní invenci, jsou monotónní a nenavazují na ně žádné další procesy. V osmé skupině jsou pak profese, které vyžadují tvůrčí řešení a jsou vysoce psychicky namáhavé. Zaručená mzda pro osmou skupinu bývá dvojnásobkem minimální mzdy, která je zároveň zaručenou mzdou pro 1. skupinu prací.

Skupina prací a zaručená mzda hodinově (měsíčně)

  1. 55 Kč/hod (9.200 Kč měsíčně)
  2. 60,70 Kč/hod (10.200 Kč měsíčně)
  3. 67 Kč/hod (11.200 Kč měsíčně)
  4. 74 Kč/hod (12.400 Kč měsíčně)
  5. 81,70 Kč/hod (13.700 Kč měsíčně)
  6. 90,20 Kč/hod (15.100 Kč měsíčně)
  7. 99,60 Kč/hod (16.700 Kč měsíčně)
  8. 110 Kč/hod (18.400 Kč měsíčně)

Zaručená mzda v roce 2016 stoupne

euro-gears--euro-76019_1280Vláda v srpnu 2015 navíc schválila navýšení minimální mzdy o 700 Kč, tedy stejně jako v lednu roku 2015. Měsíční minimální mzda bude na úrovni 9.900 Kč, hodinová sazba pak stoupne z 55 Kč na 58,70 Kč. Tím stoupnou také hodnoty zaručené mzdy pro všechny platové skupiny. Zaručená mzda 8. skupiny prací by se měla vyšplhat na 19.800 Kč. Pro firmy to znamená náklady navíc v celkové výši 1,6 miliardy korun.

Za nedodržení hrozí sankce

Správnou výplatu mez hlídá Státní úřad inspekce práce. Výše pokut je stanovena v zákonu č. 251/2005 Sb – Zákon o inspekci práce. Maximální výše pokuty v případě nedodržení zaručené mzdy může být až 2 miliony korun. Zaměstnavatelé by si také měli uvědomit, že zaručená mzda se týká nejen zaměstnanců, ale i jich. „Pokud by inspekce zjistila, že si zaměstnavatel vyplácel minimální mzdu, aby ušetřil na daních, hrozila by mu pokuta, že nedostatečně ohodnotil svou vlastní práci. Vedení podniku rozhodně nespadá do první platové skupiny. V případě maximální pokuty se tedy rozhodně nedá mluvit o finanční úspoře,“ upozorňuje Vaněk.

Zdroj: Tigra

Napsat komentář