Změny se budou týkat hlavně pozic v provozu, ve službách a na střední úrovni řízení. Technologie totiž budou transformovat firmy a práci. Kanceláře budoucnosti budou ještě více muset brát ohled na zdraví a na pracovní pohodu pracovníků. Změny již probíhají a nové kancelářské koncepty se v České republice již realizují. Také poroste význam loajality zaměstnanců – za patnáct let bude největší konkurenční výhodou firem udržet si talentované pracovníky.

Podle studie společnosti CBRE se objevují nové trendy v oblasti pracovního prostředí, které naznačují, že během příštích patnácti let dojde k revolučním změnám ve způsobu, jakým lidé pracují a stejné změny zákonitě nastanou ve způsobu, jakým plánujeme a přemýšlíme o pracovním prostředí. Velký vliv na změnu budou mít především nové technologie.

CBRE_office_2„Nové kancelářské koncepty nejsou už hudbou budoucnosti. V České republice se již kanceláře přizpůsobují novým požadavkům zaměstnanců a potřebám společností. Například kanceláře CBRE v pražském Palladiu jsme před více než rokem přeměnili na tzv. koncept New Ways of Working. Naši zaměstnanci si mohou každý den vybrat, kde chtějí pracovat. Mohou si vybrat tichou kancelář, běžný pracovní stůl nebo pohodlné sofa. Díky tomu, že mají zaměstnanci větší svobodu, ale také i zodpovědnost, zvýšila se jejich produktivita ale především vzájemná spolupráce,“ říká Bert Hesselink, Operations Director & Head of Workplace Strategies společnosti CBRE. „Schopnost získat a udržet talentované pracovníky bude největší konkurenční výhodou firem v roce 2030 spolu s inovacemi, adaptabilitou a využívaním nových technologií. Návrh a organizace nového pracoviště budou pro dosažení tohoto cíle klíčové,“ dodává Hesselink.

Top 5 klíčových faktorů pro pracovní místa budoucnosti

Mezi hlavní okolnosti bude patřit to, že technologie budou transformovat firmy a práci, kterou lidé dělají. Pro zaměstnance bude také účel jejich práce mnohem důležitější než finanční úspěch.

  • Pozice v provozu, ve službách a velké množství pozic na střední úrovni řízení prostě zmizí. 50 % dnešních zaměstnání již nebude v roce 2025 existovat.
  • Nová pracovní místa budou vyžadovat kreativní inteligenci, sociální a emoční inteligenci a schopnost využívat moderní technologie. Tato pracovní místa budou mnohem zajímavější, než jsou pracovní místa v současnosti.
  • Pracoviště s pracovními stoly, jak je známe dnes, budou zcela zbytečná. Nikoliv proto, že by nesloužila svému účelu, ale proto, že tento účel již nebude existovat.
  • Existuje významný a celosvětový trend, který se týká všech lidí, ale zejména těch mladých, kdy štěstí, význam a smysl jsou stejné důležité jako finanční ohodnocení.
  • Firmy budou muset být schopné přitáhnout talentované pracovníky: budou muset být důvěryhodné z hlediska schopnosti vytvářet skutečný příspěvek k životnímu pohodlí.

Mladí lidé, jejichž postřehy byly použity ve zprávě, jasně naznačují, že pracoviště se v roce 2030 budou dramaticky lišit od pracovišť, jak je známe dnes, a budou nabízet širokou paletu míst určených ke skupinové spolupráci, ideálních pro určitý typ práce nebo úkol, nebo budou navržena tak, aby vyhovovala konkrétnímu osobnímu stylu práce. Respondenti z řad mladých lidí uváděli zejména, že pracoviště budoucnosti budou muset brát ohled na zdraví a pohodu pracovníků – stejného názoru jsou i specialisté a podnikatelé, kteří se studie zúčastnili. Význam nově vzniklého odvětví zaměřeného na zdravý životní styl v budovách v příštím desetiletí poroste.

Zdroj: Studie CBRE Fast Forward 2030: The Future of Work and the Workplace (studie se zúčastnilo 220 odborníků, podnikatelů a mladých lidí z Asie, Evropy a Severní Ameriky).

Napsat komentář