Lokalizace virtuálních produktů hraje v současnosti významnou roli, a to zejména při účasti na národním internetovém trhu. Mnohé společnosti vynakládají nemalé úsilí na přiblížení svých produktů široké bázi mezinárodních klientů. Jedním ze základních pilířů úspěchu jsou překlady webových stránek nebo uživatelského rozhraní daného softwaru. Nekvalitní překlad může opět vyvolat zmatek a potenciálního zákazníka odradí. Naopak, kvalitní, srozumitelný, jednoznačný a přesný překlad zlepší celkovou uživatelskou zkušenost a spokojenost zákazníka.

Internet je plný stránek, které ve snaze prosadit se na konkrétním trhu nabízejí část obsahu přeloženou automatickým softwarem. Ten však nedokáže komplexně zpracovat původní znění. Výsledkem je nesrozumitelná spousta textu, která způsobí více škody než užitku oproti výlučně anglickému obsahu. Naopak, profesionálně přeložené webové stránky hravě konkurují těm domácím.

Optimalizace obsahu textu

aspena-2015-09-5-office-620823Optimalizace textu na základě klíčových slov podle daného tématu nebo i SEO (Search Engine Optimization) představuje významný nástroj propagace webové stránky, tedy její zpřístupnění širšímu okruhu lidí. SEO překlady jsou o to důležitější, že přesně zvolená terminologie může výrazně ovlivnit návštěvnost webové stránky. Profesionální překladatelé zaručují přesnost překladů bez ztrát původního významu, použití správné odborné terminologie a optimalizaci textu s maximalizací viditelnosti webové stránky internetovými prohlížeči. SEO překlady zahrnují analýzu formátování, kódování a úplnosti zdrojových stránek. Dále je to analýza klíčových slov a konzultace vhodné strategie jejich využití. Nakonec se dělá korektura rodilým mluvčím cílového jazyka a text je připraven ke zveřejnění.

Komplexní přístup

Překlady webových stránek představují soubor komplexních úkonů s cílem přiblížení stránky danému etniku. Kromě samotných překladů se také provádí analýza textu, jejímž úkolem je sjednocení terminologie, její revize a aplikace současných jazykových trendů. Služby spojené s překlady webových stránek a SEO optimalizací nabízí i agentura Aspena, která spolupracuje s množstvím rodilých mluvčích. Výsledkem jsou překlady nejvyšší kvality. Agentura se specializuje na jazyky střední a východní Evropy, ale poskytuje také komplexní překladatelské služby vedoucí ke spokojenosti i těch nejnáročnějších zákazníků. Svěřte překlady a optimalizace textu webových stránek do rukou profesionálů a vydlážděte si cestu k úspěchu.

Napsat komentář