Jste čerstvý absolvent školy či nadějný zaměstnanec, který se rozhodl zkusit štěstí a najít si práci v zahraničí? Patříte snad mezi ty, kteří si naplánovali svatbu a nový život mimo Česko? Asi netřeba připomínat, co všechno je nutné před takovým krokem vyřídit. I v takových případech jsou jednou z nejdůležitějších záležitostí oficiální soudní a právní překlady všech nezbytných dokladů. Měli byste se proto porozhlédnout po profesionální překladatelské agentuře. Mezi přední poskytovatele jazykových služeb patří i společnost Aspena, která za 20 let svého působení na trhu získala množství zkušeností, díky kterým nabízí služby na nejvyšší profesionální úrovni.

Co je to soudně ověřený překlad?

aspena-1507-3-clause-67401_640Soudní a úředně ověřený překlad, certifikovaný překlad či překlad s kulatým razítkem. Všechny tyto termíny spadají do kategorie překladů, které provádí úřední nebo soudní překladatel. V žádném případě je nemůže zrealizovat osoba, která sice cizí jazyk ovládá na vysoké úrovni, nabyla potřebné vzdělání v oboru, ale chybí jí důležitý punc. Takové služby smí totiž poskytovat pouze překladatel, který složil potřebné zkoušky, byl k této činnosti oprávněn ministrem spravedlnosti a je řádně zapsán v seznamu znalců, tlumočníků a překladatelů, který vede Ministerstvo spravedlnosti ČR. Proto je vhodné, abyste si svého překladatele ověřili v tomto seznamu, nebo se obrátili rovnou na společnost Aspena, která spolupracuje pouze s prověřenými soudními překladateli. Ti nesou plnou odpovědnost za odborný překlad a klientům je tak zajištěna nejen kvalita, ale i spolehlivost. V žádném případě není možné spolehnout se na automatizovaný překlad.

Co musí soudní překlad obsahovat?

Při přebírání soudně ověřeného překladu si v první řadě všimněte to, zda obsahuje otisk úředního razítka (kulaté razítko) a podpis překladatele. Zapečetěný soudní překlad se dále skládá z úvodní části (zde je uvedeno, z něhož nebo do kterého jazyka je překlad vyhotoven), z originálu nebo notářsky ověřené kopie, dále ze samotného překladu a z doložky překladatele, která obsahuje údaje o překladateli v jazyce, do něhož je text přeložen. Součástí služeb poskytovaných společností Aspena je i zajištění notářského ověření všech potřebných dokumentů.

Na co nejčastěji využíváme soudní překlady?

Nejčastěji se soudní překládají důležité doklady, jakými jsou například doklady o vzdělání, dokumenty sloužící ke komunikaci se zahraničními úřady a institucemi, soudní rozhodnutí, zmocnění, notářské ověření a zápisy, výpisy z rejstříku trestů, výpisy z obchodního rejstříku, rodné, sňatkové a úmrtní listy, technické průkazy a podobně. Jelikož soudní překlad nepodléhá další korekci jinými osobami, soudní překladatel musí ovládat odbornou terminologii na vysoké úrovni. Navzdory náročnosti vypracování soudně ověřených překladů je společnost Aspena schopna provést překlad expresně. Výhodou je i pestrá škála jazykových kombinací. Pokud si tedy potřebujete vyřídit soudní nebo úředně ověřený překlad, vyhledejte profesionála, který dodává pouze kvalitně odvedenou práci, abyste mohli být maximálně spokojený. Na závěr nám ještě zbývá popřát Vám hodně štěstí v zahraničí.

Zdroj: www.aspena.cz

Napsat komentář