Projekt Nejlepšístudenti.cz, který studentům a absolventům vysokých škol umožňuje zapojit se do projektů a aktivit s cílem získat dnes tolik vyžadovanou praxi, se od dubna 2014 stává dostupným také žákům základních škol, studentům středních a posluchačům vyšších odborných škol. Všechna školská zařízení získají přístup v plném rozsahu na portál zdarma. Novým prvkem, který bude k dispozici průběhu dubna 2014, jsou on-line osobnostní testy a možnost stahování elektronických knih přímo z portálu.

„Velký počet registrovaných vysokoškoláků a zájem studentů z primárního a sekundárního vzdělávání, který v posledních týdnech zaznamenáváme, nás utvrdil v tom, že rozšíření projektu je správným rozhodnutím,“ říká Martin Gargulák, zakladatel projektu, a dodává: „Nejen studenti terciárního vzdělávání mají zájem získat praxi už v době, kdy opouští vysoké školy. Těší nás, že můžeme pomoci se získáním pracovních návyků i těm, kteří na vysoké škole nejsou a kteří ji ani studovat nemohou nebo nechtějí.“

Novinka, která bude od dubna v rámci portálu dostupná, přinese všem registrovaným studentům možnost otestovat své soft a hard skills, což jim díky okamžitému vyhodnocení napoví, na čem by měli zapracovat a jak se více zdokonalit v tom, co považují například v rovině komunikace za důležité. Od dubna přibude též možnost stahování elektronických knih a skript přímo z webového rozhraní portálu.

Zdroj: TZ Nejlepsistudenti.cz

Napsat komentář