Štítek: přechodné zaměstnání

Formou práce na dohodu si většina studentů přivydělávání si během letních měsíců. Nabídka práce na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti je pro zaměstnavatele výhodné z důvodu jednodušší administrativy a nižšího zdanění u odměny do limitu. Na základě dohody o provedení práce (DPP) může student během roku pracovat i pro více zaměstnavatelů současně. Pro každého z nich však může odpracovat maximálně 300 hodin za rok.
Pokračování…


Nesouhlas vyjádřila i AMSP ČR (Asociace malých a středních podniků). Považuje to totiž za zcela chybný krok, který pouze nahrává černému trhu. Návrh nové regulace zahrnuje totiž 12 oblastí legislativních změn, které regulují již tak přeregulované agenturní zaměstnávání. Agenturní zaměstnávání je přitom reálně zcela marginální problém.
Pokračování…