Psaní diplomové práce dá zabrat asi každému studentovi. Bez ohledu na důslednou předpřípravu i na znalost tématu často dříve či později narazíme na problém, se kterým potřebujeme pomoci. Ať je to konzultace ohledně tvorby a formátování samotného textu, pochybnosti o tom, jak správně citovat a parafrázovat nebo se zasekneme při překladu abstraktu do cizího jazyka.

Obzvláště překlad do angličtiny či do jiného jazyka není vůbec jednoduchý, zejména, když se jedná o text odborný, jakým závěrečná práce nepochybně je. Naštěstí existují možnosti, jak si pomoci.

Co je to korektura?

Jazyková korektura je vyhledávání chyb v textu a jejich označení na opravu. Korektury textu jsou realizovány buď na počítači, kdy se do textu vpisují poznámky, nebo se jedná již o korektury vytištěného textu. V daném případě slouží k vyznačení chyb speciální korektorské značky.

Jaký text vyžaduje korekturu?

student-849825_1920

Zřejmě každý text, na kterém nám záleží a má být veřejně prezentován, případně jej bude někdo číst a hodnotit. Do té druhé skupiny bez pochyb patří i závěrečná práce, což znamená, že korektury textu by neměly být cizí ani studentům.
Bakalářská nebo diplomová práce jsou práce odborného charakteru, a to vyžaduje zvláštní přístup k jejich tvorbě. Nejen, co se formátování textu týká, závěrečná práce má totiž přesně danou strukturu i členění, dokonce i počet normostran, které musí student popsat. Obvykle je to od 40 do 60 stran originálního textu, což je, jak jistě uznáte, hodně i pro zkušeného pisatele, natož pro mladého člověka, který se s podobným typem práce setkává vůbec poprvé. Jelikož je diplomka a její úspěšné zvládnutí (tj napsání) prvním, velmi podstatným krokem na cestě k vytouženému titulu a ukončení vysokoškolského studia, není radno práci na ní podcenit.

Cenná pomoc

I proto se doporučuje nejen úzká spolupráce se školitelem, který studenta usměrňuje během celého procesu tvorby diplomové práce, ale spolehněte se na zkušenější i při překladu části diplomové práce (obvykle je povinné přeložit do jednoho cizího jazyka abstrakt, ale může být toho klidně i více) i při korekturách celého textu.

Podcenit tvorbu diplomové práce by byla velká škoda, vaše škoda, protože při daném textu více než kdekoliv jinde platí, že forma je minimálně stejně důležitá jako samotný obsah (ne-li více). Udělat zbytečné chyby – gramatické, stylistické nebo při překladu z češtiny do angličtiny, dnes už naštěstí nemusíte.

Společnost Aspena.cz umí pomoci jak s profesionálními překlady, tak i s korekturami, které zajistí rodilý mluvčí. Důraz zde kladou především na přesnost, faktickou správnost a srozumitelnost. Uznejte, že by byla velká chyba nevyužít služby profesionálů, díky kterým bude vaše závěrečná práce skutečně odborným textem na úrovni.